Mergi la conţinutul principal

Rezultat | selecţiei dosare | examen de promovare în grad profesional | consilier clasa I grad profesional principal | Compartimentul Minorități Naționale

Rezultatul

selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior

organizat pentru funcţia publică de execuție de consilier clasa I grad profesional principal

la Compartimentul Minorități Naționale din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale

 

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările   ulterioare,  comisia  de  examen  comunică  următoarele  rezultate  ale  selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

publică

Instituţia sau autoritatea publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

Marin Ana

consilier grad profesional principal

 

Ministerul Culturii și Identității Naționale

ADMIS

 

 

Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 15 noiembrie 2018, ora 1100, la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale (sala 328, etaj 3).

 

Afişat astăzi, 6 noiembrie 2018, ora 1540, la sediul și pe site-ul Ministerului Culturii și Identității Naționale.