Mergi la conţinutul principal

Rezultate | Etapa I a Concursului Naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia

 

Etapa I a Concursului Naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia

 

În zilele de 16 şi 17 decembrie 2017, la sediul Uniunii Arhitecţilor din România a avut loc, conform Regulamentului de organizare a concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, procedura de selecție a proiectelor finaliste (Etapa I).

Potrivit Ordinului Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale cu nr. 2826/2017, Comisia de selecție a avut următoarea componență:

  1. Arh. Attila Kim, comisar/membru
  2. Arh. Elisabeta Jurca, ARHIMAR Birou Arhitectură, Cluj Napoca, membru
  3. Arh. Paolo Tomasella, Istituto Regionale per il Patrimonio Cultural del Friuli Venezia Giulia, membru
  4. Teresita Scalco, Univesitatea IUAV, Veneţia, membru
  5. Cristian Alexandru Damian, Institutul Roman de Cultură şi Cercetare Umanistică, Veneţia, membru
  6. Arh. Ştefan Ghenciulescu, Revista Zeppelin, Bucureşti, membru
  7. Arh. Ileana Tureanu, Uniunea Arhitecţilor din România, membru

Conform Regulamentului de Organizare şi Functionare a Comisiei de selecţie, la prima intâlnire a membrilor Comisiei, aceştia au ales prin vot secret Preşedintele Comisiei, în persoana domnului Arh. Attila Kim.

În cadrul ședinței, Comisia a primit spre evaluare un număr de 23 proiecte, dintr-un total de 25 proiecte, și a procedat la evaluarea acestora acordând punctaje (Anexă) pentru criteriile prevăzute în art. 6 din Regulamentul de organizare a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectura – la Biennale di Venezia, publicat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Cultural Român şi Uniunii Arhitecţilor din România.

În urma centralizării punctajelor acordate de fiecare membru al Comisiei, au fost desemnate următoarele proiecte finaliste, în ordinea alfabetică a titlurilor:

  1. Emigration
  2. Mnemonics
  3. Space Capsule

Potrivit Regulamentului de organizare a Concursului, Comisia de selecţie, reprezentată prin cel puţin 3 membri printre care Comisarul şi Preşedintele Comisiei de selecţie, va invita reprezentantul sau reprezentanții fiecărei echipe de autori finalişti (pot fi prezenți la această intâlnire maxim trei persoane dintre cele enumerate în formularul de înscriere, Anexa 1) la o sesiune de detaliere a proiectului și pentru a comunica concurenților în scris și verbal temele de aprofundare și cerințele specifice în vederea întocmirii documentației care se va preda pentru Etapa a II-a de jurizare, conform Art. 27-28. Comisia de selecţie nu poate solicita schimbarea conceptului prezentat în Etapa I sau a altor elemente definitorii din punct de vedere curatorial şi/sau expoziţional.

Participanţii la Concurs pot depune contestaţii privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a Concursului. Contestațiile vor fi depuse la sediul Uniunii Arhitecţilor din România, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucureşti, in perioada 19 decembrie - 21 decembrie 2017 (până la ora 14.00). Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum patru zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin Ordin al Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale.