Mergi la conţinutul principal

Rezultat|probă scrisă|consilier gradul profesional asistent la Biroul Comunicare şi Dialog Social din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

Rezultatul probei scrise, desfăşurată în data de 01.10.2019, la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, gradul profesional asistent,

la Biroul Comunicare şi Dialog Social din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

 

Având în  vedere  prevederile  art.  62  alin. (3)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

 Candidat 1

consilier clasa I grad profesional asistent

76,83 puncte

ADMIS

2.

 Candidat 2

consilier clasa I grad profesional asistent

ABSENT

RESPINS

 

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de 24 de ore  de  la  afişare la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, conform prevederilor art.  63  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  611/2008  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,  care  se  depune  la  secretarul   comisiei  de  soluţionare a  contestaţiilor, d-na Mariana Enuş, consilier.

 

*

*       *

 

Afişat astăzi 02 octombrie 2019, ora 1000  la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.