Mergi la conţinutul principal

Rezultatul interviului din data de 18 iunie 2019 la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de şofer treapta profesională I la Direcţia Achiziţii, Administrativ şi Investiţii

 Rezultatul interviului 

din data de 18 iunie 2019

 la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie

vacant de şofer treapta profesională I la

Direcţia Achiziţii, Administrativ şi Investiţii

 

Având în vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul obţinut la interviu

Rezultatul

interviului

1.

Tamaş Liviu - Adrian

76,66

ADMIS

2

Zaharia Marinel

56,66

ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiți de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Gabriela Velcu, consilier la Serviciul Resurse Umane.