Mergi la conţinutul principal

Rezultatul primei etape - Concurs de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Națională a României

Rezultatul primei etape: analiza proiectelor de management , în cadrul concursului  de proiecte de management

organizat pentru Biblioteca Națională a României

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                       13.06.2019

Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Națională a României, aprobat prin O.M.C.I.N. nr. 2137/2019, rezultatul primei etape - analiza proiectelor de management:

Nr. crt.

Proiect de management

Notă etapa I

 

B.N.R. 1

6,82

  1.  

B.N.R. 2

6,01

  1.  

B.N.R. 3

8,12

  1.  

B.N.R. 4

5,69

  1.  

B.N.R. 5

5,37

 

 

Conform prevederilor art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, „sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7“.

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Naţională a României, aprobat prin O.M.C.I.N. nr. 2137/2018, etapa interviului are caracter public.

Etapa a doua a concursului - susținerea proiectelor de management în cadrul interviului, va avea loc miercuri 19  iunie 2019, la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale din B-dul Unirii nr. 22, Corp Aulă, etajul 3, camera 317, începând cu ora 1100.

Conform prevederilor art. 9 alin. (9) din Regulament, ,,persoanele care doresc să asiste la etapa interviului[1] vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puţin 3 ore înainte de desfăşurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului”.

Având în vedere spaţiul unde se va desfăşura interviul, vă informăm că numărul de locuri pentru persoanele care doresc să asiste la etapa interviului este de 30. Ocuparea acestora se va realiza în ordinea primirii solicitărilor.

Solicitările menționate mai sus vor fi transmise prin e-mail, la adresa: managementcultural@cultura.ro.

 

Secretariatul comisiei de concurs 

 

[1] Ministerul Culturii și Identității Naționale, în funcție de solicitări, poate restricționa accesul persoanelor care doresc să asiste la etapa interviului, în funcție de spațiu, condițiile tehnice și logistice disponibile.