Mergi la conţinutul principal

Rezultatul primei etape | concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacantă | consilier clasa I grad profesional superior | Direcţia Achiziţii, Administrativ şi Investiţii

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacantă de

consilier clasa I grad profesional superior la Direcţia Achiziţii, Administrativ şi Investiţii

din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Instituţia sau autoritatea publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

1

GHEORGHIŢOIU ROBERT-ADRIAN

Consilier clasa I grad profesional superior

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

 

ADMIS

 

2

MARGĂU RAMONA - IOANA

Consilier clasa I grad profesional superior

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

RESPINS

(art. 54 lit. e) și g) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 20 februarie 2017, ora 1100, la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (etaj 3, sala 315).

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gabriela Velcu, consilier

Afişat astăzi, 13 februarie 2017, ora 1600, la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale