Mergi la conţinutul principal

Rezultatul primei etape | concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante | consilier gradul profesional debutant | Serviciul Patrimoniu Mobil şi Imaterial

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier gradul profesional debutant

la Serviciul Patrimoniu Mobil şi Imaterial din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1. Lazăr Elena-Claudia

ADMIS

 

 

2. Dumitrescu Ioana-Alexandra

RESPINS

Art.54 lit.g) din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificările ulterioare -nu îndeplineşte condiţiile de studii

3. Georgescu Ingrid Maria

ADMIS

 

4. Pappu Vlad-Ion

ADMIS

 

5. Zanea Roxana Ionela

ADMIS

 

6. Lia Felicia-Gabriela

ADMIS

 

7. Măciucă Ana-Maria

ADMIS

 

8. Mogoş Geanina Elena

ADMIS

 

9. Dorojan Alina

ADMIS

 

10. David Emilian-Petruţ

ADMIS

 

11. Ivancov Irina

ADMIS

 

12. Ciontu Claudia Teodora

ADMIS

 

13. Ionică Ana-Maria

ADMIS

 

14. Luţă Andreea-Laura

ADMIS

 

15. Rauca Dorina-Mariana

ADMIS

 

16. Nachiu Ştefania

ADMIS

 

17. Mocanu Alexandra-Nicoleta

ADMIS

 

18. Gafencu Bogdan-Mihai

ADMIS

 

19. Pătulea Mihaela-Andreea

ADMIS

 

20. Agafiţei Mihai

ADMIS

 

21. Mirică Emilia

ADMIS

 

22. Mihalcea Rebeca-Lăcrămioara

ADMIS

 

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de 24 de ore  de  la  afişare,  conform  art.  63  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  611/2008  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,  care  se  depune  la  secretarul   comisiei  de  soluţionare a  contestaţiilor, d-na Mariana Enuş, consilier.

Candidaţii declaraţi admisi se vor prezenta la proba scrisă având asupra lor Cartea de Identitate/Buletinul de Identitate şi pix cu pastă albastră.

Afişat astăzi 13.02.2017, ora 1600 la sediul Ministerului Culturii.