Mergi la conţinutul principal

Rezultatul primei etape | concursul de ocupare a funcţiei publice vacante de execuţie | consilier juridic gradul profesional superior | Serviciul Juridic, Contencios

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere

la concursul de ocupare a funcţiei publice vacante de execuţie de

consilier juridic gradul profesional superior la Serviciul Juridic, Contencios

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit.a) şi ale art.50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt

Numele şi prenumele candidatului

Instituţia sau autoritatea publică

Denumirea postului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Observații

1

PETRESCU GHEORGHE

 

Ministerul Culturii si Identitatii Nationale

consilier juridic gradul profesional superior

admis

-

2

PREDA MIHAELA

Ministerul Culturii si Identitatii Nationale

consilier juridic gradul profesional superior

admis

-

3

TUDOR SEBASTIAN DANIEL

Ministerul Culturii si Identitatii Nationale

consilier juridic gradul profesional superior

admis

-

4

POPESCU  ANDREEA RUCSANDRA

Ministerul Culturii si Identitatii Nationale

consilier juridic gradul profesional superior

admis

-

5

CHIMA GEANINA

Ministerul Culturii si Identitatii Nationale

consilier juridic gradul profesional superior

admis

-

6

BOTEZATU IOAN DORIN

Ministerul Culturii si Identitatii Nationale

consilier juridic gradul profesional superior

admis

-

 

 

Candidatii declarati admisi vor susţine proba scrisă în data de 20 FEBRUARIE 2017, ora 1100, la sediul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Mirela Andrei.

 

Afişat astăzi, 13 FEBRUARIE 2017, ora 17, la sediul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale.