Mergi la conţinutul principal

Rezultatul probei scrise la concursul de  recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional superior  la Serviciul Financiar-Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice

Rezultatul probei scrise

la concursul de  recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de

execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional superior  la Serviciul Financiar-Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice

 

 

Având în  vedere  prevederile  art. 62  alin.(3)  din  Hotărârea  Guvernului  nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

Farajollah – Esfahany Elena - Camelia

Consilier grad profesional  superior

63

ADMIS

 

   Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore  de  la  afişare,  conform  art.  63  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  611/2008  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,  care  se  depune  la  secretarul   comisiei  de  soluţionare  a  contestaţiilor, d-na Lepădatu Geta, consilier.

 

     Interviul va avea loc în data de 14.09. 2017, ora 10.30, sala 433.

 

Afişat astăzi, 12.09. 2017, ora 1200 la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.