Mergi la conţinutul principal

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 12 iunie 2019, pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat – cu atribuţii de şofer treapta profesională I la Biroul Promovare din cadrul Departamentului Identitate Naţională

Rezultatul probei scrise

 la concursul organizat în data de 12 iunie 2019,

pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat – cu atribuţii de

şofer treapta profesională I la Biroul Promovare din cadrul

Departamentului Identitate Naţională

 

 

Având în vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

TOMA CRISTIAN

56

ADMIS

2.

PISĂRU MATEI

58,5

ADMIS

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 18 iunie 2019, ora 1100 la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

           

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termenul prevăzut în calendarul ataşat anunţului de concurs, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.