Mergi la conţinutul principal

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier grad profesional asistent la Serviciul Arheologie şi Patrimoniu Construit

Rezultatul probei scrise, desfăşurată în data de 11.09.2017, la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de

consilier grad profesional asistent la Serviciul Arheologie şi Patrimoniu Construit

din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

 

Având în  vedere  prevederile  art.  62  alin. (3)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

Doană Irina

consilier grad profesional asistent

50 puncte

ADMIS

 

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de 24 de ore  de  la  afişare la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, conform prevederilor art.  63  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  611/2008  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,  care  se  depune  la  secretarul   comisiei  de  soluţionare a  contestaţiilor, d-na Mariana Enuş, consilier.

Proba interviului va avea loc joi 14.09.2017, ora 11,30 la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, sala 433, etaj 4.

 

Afişat astăzi 12 septembrie 2017, ora 11 la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.