Mergi la conţinutul principal

Rezultatul selecţiei dosarelor | concursul de ocupare a funcţiei publice consilier clasa I grad profesional principal | Serviciul Arheologie și Patrimoniu Construit | Direcția Patrimoniu Cultural

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacantă de

consilier clasa I grad profesional principal

la Serviciul Arheologie și Patrimoniu Construit - Direcția Patrimoniu Cultural

din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Instituţia sau autoritatea publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

1

RISTACHE LAURENȚIU-FLORIN

consilier clasa I grad profesional principal

Ministerul Culturii și Identității Naționale

RESPINS

nu a  făcut dovada vechimii în  specialitatea studiilor conform art. 57 alin.(5) lit. b) din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare

2

TOMA MĂDĂLINA

consilier clasa I grad profesional principal

Ministerul Culturii și Identității Naționale

 

ADMIS

 

3

IONESCU DAN-TUDOR

consilier clasa I grad profesional principal

Ministerul Culturii și Identității Naționale

 

ADMIS

 

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 11 septembrie 2017, ora 1100, la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi,  23 august 2017, ora 1200, la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale.