Mergi la conţinutul principal

Rezultatul selecţiei dosarelor | concursul pentru ocuparea funcţiei publice | consilier gradul profesional principal | Serviciul Arheologie și Patrimoniu Construit | Direcția Patrimoniu Cultural

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie

de consilier gradul profesional principal la Serviciul Arheologie și Patrimoniu Construit din cadrul Direcției Patrimoniu Cultural

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Instituţia sau autoritatea publică

Denumirea postului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Observații

1

 

COSTIUC SILVIA-ILEANA

Ministerul Culturii și Identității Naționale

consilier principal

ADMIS

-

2

FUFEZAN ANDREI

Ministerul Culturii și Identității Naționale

consilier principal

RESPINS

Nu a făcut dovada vechimii in specialitatea studiilor conform art. 57 alin. 5 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

3

TUDOR DANIELA

Ministerul Culturii și Identității Naționale

consilier principal

ADMIS

-

 

 

 

Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 11 septembrie 2016, ora 1100, la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

 

Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de
24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
 

 

Afișat azi, 23 august 2017, ora 12.00, la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale.