Mergi la conţinutul principal

Solicitare de candidaturi pentru formarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, mandatul 2018-2020

Ministrul Culturii și Identității Naționale lansează invitația de a formula propuneri în vederea constituirii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, a secțiunilor acesteia și a comisiilor zonale care vor activa în perioada 2018-2020. Propunerile vor fi însoțite de CV-uri din care să rezulte activitatea în domeniu și de opţiunea privind comisia vizată.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia Naţională a Monumentelor Istorice este formată din 21 de membri, personalităţi, specialişti şi experţi atestaţi în domeniul protejării monumentelor istorice, iar potrivit art. 30 alin. (5):

„Membrii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sunt numiți de ministrul culturii și patrimoniului național la propunerea:

a) Academiei Române - 2 membri;

b) Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului*) - un membru;

c) Ministerului Educației, Cercetării și Inovării*) - 2 membri;

d) organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice - un membru;

e) Ministerului Culturii și Patrimoniului Național - 15 membri, dintre care 8 propuși de comisiile regionale ale monumentelor istorice.”

Suntem onoraţi să primim, până cel târziu la data de 15 mai 2018, propuneri, la adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale, Bd. Unirii nr. 22, Sectorul 3, 030833, în atenţia Direcției Patrimoniu Cultural sau prin fax, la numărul 021.223.31.57.