Mergi la conţinutul principal

Tezaure Umane Vii

Tezaur Uman Viu. Titlul onorific acordat de Ministerul Culturii 

TEZAURE UMANE VII a pornit ca o inițiativă UNESCO pentru salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Acesta vizează, pe de o parte, creșterea gradului de recunoaștere și vizibilitate a păstrătorilor și transmițătorilor elementelor de patrimoniu cultural imaterial în cadrul comunităților din care fac parte, al specialiștilor și al publicului larg. Pe de altă parte îli dorește identificarea acelor persoane care, făcând dovada caracterului excepțional al performării, sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind astfel la asigurarea viabilității acestuia.

Titlul de TEZAUR UMAN VIU este viager, personal și netransmisibil și se acordă pentru România de către Comisia națională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. Programul funcționează în baza Ordinului Ministrului Culturii nr. 2491 din 27.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU, amendat prin Ordinul Ministrului Culturii prinvind modificarea OMC nr. 2491/27.11.2009.

Cu prilejul aniversării a 70 de ani de la înființarea UNESCO, Ministerul Culturii, Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial și Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti“ au organizat în data de 9 noiembrie 2015, GALA TEZAURE UMANE VII, manifestare menită să încununeze totodată creația tradițională românească în cadrul programului omonim derulat în perioada 2014 – 2015, sub auspiciile UNESCO.
Evenimentul a vizat recunoașterea și promovarea creatorilor și păstrătorilor valorilor tradiționale românești prin acordarea titlului onorific tezaur uman viu. Cu această ocazie, unsprezece personalități au primit diploma tezaur uman viu, iar șase creatori au fost comemorați pentru activitatea lor meritorie în domeniul artei populare.

În aceeași zi, sub înaltul patronaj al Președintelui României, a avut loc ceremonia de decorare cu medalia Meritul Cultural clasa a III-a a personalităților declarate tezaure umane vii în perioada 2010 – 2015, acțiune ce a consfințit, astfel, calitățile și efortul depus de acești creatori pentru păstrarea și continuarea tradițiilor românești, parte a identității naționale.