Mergi la conţinutul principal

Unitatea de Management a Proiectului

Unitatea de Management a Proiectului a fost înființată în martie 2007, ca o consecință obligatorie a parafării Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului Reabilitarea monumentelor istorice din România, căruia i s-a adăugat, câteva luni mai târziu, cel de-al doilea Acord-cadru pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public.
 
Din anul 2010, Unității de Management a Proiectului i s-au conferit, în plus, atribuții în acord cu decizia strategică adoptată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național pentru eficientizarea activității de absorbție a fondurilor nerambursabile și rambursabile și de gestionare a acestora la nivelul instituției.

Pentru îndeplinirea angajamentelor Ministerului Culturii privind atragerea și gestionarea fondurilor nerambursabile și rambursabile, Unitatea de Management a Proiectului este însărcinată cu:

  • Implementarea celor două proiecte finanțate din împrumutul contractat de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;
  • Implementarea proiectelor din fonduri nerambursabile ale Ministerului Culturii;
  • Gestionarea, în calitate de Operator de program, a două domenii de finanțare din cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014;
  • Pregătirea și implementarea de noi proiecte propuse spre finanțare din fonduri nerambursabile și rambursabile;
  • Acordarea de consultanță și asistență tehnică pe perioada derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă și rambursabilă, pe bază contractuală, pentru orice entitate publică sau private din sectorul cultural. În aceast context, UMP găzduielte Biroul Europa Creativă România și Punctul Europa pentru Cetățeni România

Din punct de vedere administrativ, Unitatea de Management a Proiectului este un compartiment în cadrul Ministerului, fără personalitate juridică, dar având autonomia administrativă necesară desfășurării activităților ce decurg prin efectul acordurilor de împrumut și al programelor/proiectelor cu finanțare nerambursabilă și rambursabilă.

Website: umpcultura.ro
Facebook: facebook.com/umpcultura