Mergi la conţinutul principal

Unitatea de Management a Proiectului

Unitatea de Management a Proiectului a fost înființată în martie 2007, ca o consecință obligatorie a parafării Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului Reabilitarea monumentelor istorice din România, căruia i s-a adăugat, câteva luni mai târziu, cel de-al doilea Acord-cadru pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public.
 
Din anul 2010, Unității de Management a Proiectului i s-au conferit, în plus, atribuții în acord cu decizia strategică adoptată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național pentru eficientizarea activității de absorbție a fondurilor nerambursabile și rambursabile și de gestionare a acestora la nivelul instituției.

Pentru îndeplinirea angajamentelor Ministerului Culturii privind atragerea și gestionarea fondurilor nerambursabile și rambursabile, Unitatea de Management a Proiectului este însărcinată cu:

  • Implementarea celor două proiecte finanțate din împrumutul contractat de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;
  • Implementarea proiectelor din fonduri nerambursabile ale Ministerului Culturii;
  • Gestionarea, în calitate de Operator de program, a două domenii de finanțare din cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, după cum urmează:
- Programul RO-CULTURA finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021 (în implementare);
- Programul „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european" finanțat prin Granturile SEE 2009 - 2014 (finalizat);
- Programul „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural"  finanțat prin Granturile SEE 2009 - 2014 (finalizat).
 
  • Pregătirea și implementarea de noi proiecte propuse spre finanțare din fonduri nerambursabile și rambursabile. Astfel, UMP implementează următoarele proiecte:
 

Din punct de vedere administrativ, Unitatea de Management a Proiectului este un compartiment în cadrul Ministerului, fără personalitate juridică, dar având autonomia administrativă necesară desfășurării activităților ce decurg prin efectul acordurilor de împrumut și al programelor/proiectelor cu finanțare nerambursabilă și rambursabilă.

Website: umpcultura.ro
Facebook: facebook.com/umpcultura